2IF55 Semantiek en berekeningsmodellen (academisch jaar 2009/2010)


Algemeen
Van een aantal schematische talen wordt de operationele semantiek, de denotationele semantiek en hun gelijkheid behandeld. Kenmerkend voor operationele semantiek is 1) de afspiegeling van de computationele intuitie voor de taalconstructies en 2) de afbeelding naar traces of verzamelingen van traces. Kenmerkend voor denotationele semantiek is 1) afbeelding naar een wiskundige domain, 2) compositionaliteit of homomorfie en 3) het gebruik van dekpunten om iteratie en recursie te behandelen. In deze cursus staan het gebruik van afstand en volledige metrische ruimtes centraal.

Deze invulling van het vak 2IF55 wordt eenmalig verzorgd. Voor nadere informatie betreffende overgangsregelingen kan men contact opnemen met de docenten.

Nieuws


Instructie
De instructie vindt plaats op donderdagen, het 7de en 8ste uur. Voor meer informatie zie de betreffende webpagina.


Literatuur
Het cursusmateriaal wordt gevormd door de delen van de hoofdstukken 1, 2 en 4 uit J.W. de Bakker en E.P. de Vink, Control Flow Semantics, The MIT Press 1996.


Planning
 
8/11 Sectie 1.1 Recursie [slides]
17/11 Sectie 1.1 Recursie (vervolg) [slides]
24/11 Sectie 1.1 Recursie (vervolg) [slides]
1/12 Sectie 1.1 Recursie (einde)  
8/12 geen college (wel instructie op 10/12)                  
15/12 Sectie 1.2 Iteratie [slides]
5/1 Sectie 1.2 Iteratie (einde)                  
12/1 geen college (wel proeftentamen op 14/1)  


Onderwijsvorm
Bij de colleges op de dinsdag horen instructies op de donderdag waar opgaven uit het leerboek aan de orde komen ter ondersteuning van het begrip van definities en oefening in bewijstechnieken.


Tentamen
Deze cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen. De eerste gelegenheid is op 26 januari 2010 's ochtends (verplaatste tijd), de tweede op 12 april 2010 's middags.
Een indruk van de tentaminering is te krijgen door bestudering van het proeftentamen en het tentamen van 26 januari 2010. Van deze laatste is ook een uitwerking beschikbaar.


Docenten
Dr. S.P. Luttik (instructie), HG 7.14, luttik(at)win.tue.nl, 040-2475142
Dr. E.P. de Vink (college), HG 7.32, evink(at)win.tue.nl, 040-2473146