Other publications of Hans Zantema

Ph.D. thesis

Title: Integer Valued Polynomials in Algebraic Number Theory,
Institute: University of Amsterdam,
Date of defense: November 16, 1983

Inaugural lecture

Op zoek naar bewijs
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Applications of term rewriting in theorem proving aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 30 mei 2008

Books

Handbook contribution

Miscellaneous

Zantema, H.
Proving termination of rewriting automatically
Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Theoretische Informatica, 2008, nr 12, page 25-33