AANSLUITINGSPROJECT TUE - VO
startpagina ] omhoog ] [ kortste weg ] foutje ] dynamische modellen ] codekraken ]

 

Kun je me de kortste weg vertellen?


Vaak is het mogelijk om vragen die je tegenkomt met een tekening te verduidelijken. In problemen waarin verbanden tussen dingen voorkomen kun je dat doen met een graaf. Een graaf is een tekening die bestaat uit punten en verbindingen waarmee je een situatie beschrijft. Een simpel voorbeeld hiervan is onderstaand kaartje, waarin plaatsen met een punt zijn aangegeven en de spoorweg tussen twee plaatsen als een verbindingslijntje. Als je op reis gaat wil je natuurlijk graag een zo kort mogelijke weg nemen.

wegennet

In "Kun je me de kortste weg vertellen?" worden een aantal verschillende grafen beschreven en wordt uitgelegd hoe je met behulp van bepaalde wiskundige methodes uit de Combinatorische Optimalisering zo'n kortste weg kunt vinden. Dit is handig omdat je ook problemen die op het eerste gezicht niets met wegennetwerken te maken hebben toch als wegennetwerk kunt voorstellen. De kortste weg in zo'n wegennetwerk geeft dan de beste oplossing voor je probleem.

"Kun je me de kortste weg vertellen?"  is gebaseerd op een masterclass Combinatorische Optimalisering, die 5 maart 1999 is gegeven door Prof. dr. J.K. Lenstra aan de Technische Universiteit in Eindhoven.

Voor dit keuzevak is geen specifieke voorkennis vereist. Aan het einde van de reader zijn uitkomsten toegevoegd. Via de links  "Kun je me de kortste weg vertellen?"  en voorbeeld van opgaven kun je een indruk krijgen van het studiemateriaal. Het keuzevak kan op elk moment in  klas 5 of 6 vwo behandeld worden. Het materiaal is ook geschikt voor een profielwerkstuk. Een leerling kan dit pakket dan eerst zelfstandig bestuderen en vervolgens zich verder verdiepen in een van de besproken onderwerpen. Een opzet voor een werkplan is te vinden via profielwerkstuk.

Het pakketje kan gedownload worden en is dan gratis (downloaden) te gebruiken. Ook kan de reader besteld worden. Dan wordt er een papieren versie opgestuurd.