Software bij 
Dynamische modellen 

Bij vrijwel opdrachten bij het keuzeonderwerp dynamische modellen moet er gebruik gemaakt worden van een programma dat om kan gaan met continue dynamische modellen. In de twee onderstaande tabellen staat een overzicht van de vereiste en van de gewenste mogelijkheden. In de kolom input staat een opsomming van items die ingesteld moeten kunnen worden. In de kolom minimale output staat aangegeven wat het programma minimaal moet kunnen maken. In de derde kolom staan een aantal wensen die bij het werken aan de opdrachten handig zouden zijn. 

input

minimale output

mooi zou zijn

dv van type: x'(t) = f(t , x(t))

tijdgrafiek = oplossingskromme

schaal instellen

x(0)

richtingveld

richtingveld met meerdere oplossingskromme

stapgrootte

richtingveld met oplossingskromme

titel grafiek en titels assen instellen

aantal punten of eindwaarde

tabel met t en x

knippen/plakken

 

 

parameters in vergelijking instelbaar

 

input

minimale output

mooi zou zijn

stelsel van type:
x'(t) = f(t , y(t) , x(t))
y'(t) = g(t , y(t) , x(t))

twee tijdgrafieken

beide tijdgrafieken in een plaatje

x(0) en y(0)

xy richtingveld (veldplot)

xy- richtingveld met meerdere oplossingskromme

stapgrootte

xy richtingveld met oplossingskromme

schalen instellen

aantal punten of eindwaarde

tabel met t , x en y

titel grafiek en titels assen instellen

 

 

knippen/plakken

 

 

parameters in vergelijking instelbaar

Er zijn veel programma's die de bovenstaande mogelijkheden bezitten. Er zal moeten worden nagegaan wat de mogelijkheden aan de school zijn. Het budget en de technische mogelijkheden van een school zullen daarbij een rol moeten spelen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden met een aantal kenmerken

programma

kenmerken

Vu-grafiek

eenvoudig, menugestuurd, niet zo fraai en relatief weinig mogelijkheden, geen windowsprogramm

(Ip-) Coach (link naar site met veel info en handleiding)

wordt gebruikt bij natuurkunde, kan ook omgaan met cont. dyn modellen, menugestuurd. 

ODE-architect (link voor meer info)

speciaal ontwikkeld voor cont. dyn modellen, menugestuurd, snel toegankelijk, veel mogelijkheden

Dynamics Solver (link naar site met veel info en handleiding)

voor cont. dyn. modellen en discrete systemen (webgrafieken), Freeware, veel mogelijkheden

Dynasis (link naar demo)

speciaal ontwikkeld voor cont. dyn modellen, menugestuurd, snel toegankelijk, veel mogelijkheden

Maple (link naar verspreider)

professioneel CAS-systeem, wordt in wo gebruikt, niet menugestuurd

Mathematica (link naar verspreider)

professioneel CAS-systeem, wordt in wo gebruikt, niet menugestuurd

Matlab

professioneel numeriek programma, wordt in wo gebruikt, niet menugestuurd

De plaatjes in de reader zijn gemaakt met het programma ODE-architect. Bij de CAS-systemen (Mathematica, Maple) bestaat overigens de mogelijkheid om te werken met worksheets. In zo'n document kun je de gewenste wiskundige mogelijkheden didactisch aanbieden.