5 En verder ... ?

In de vorige paragrafen heb je kennis gemaakt met de wiskundige basisprincipes van een aantal coderingssystemen. Naar aanleiding daarvan kun je nog veel vragen stellen. Bijvoorbeeld:

spatie

a

b

c

 

 

 

 

'

,

!

?

0

1

2

3

 

 

 

 

27

28

29

30

Hoeveel fouten kun je herstellen als je aan een boodschap van 4 symbolen twee symbolen toevoegt (informatiedichtheid 2/3). Is de Reed-Solomon code die aan 8 symbolen vier symbolen toevoegt beter?

En dan zijn er nog veel "technische" vragen

Kortom. Dit onderwerp biedt vele uitbreidingsmogelijkheden. Iets voor een profielwerkstuk?