AANSLUITINGSPROJECT TUE - VO
startpagina ] omhoog ] kortste weg ] foutje ] [ dynamische modellen ] codekraken ]

 

Dynamische modellen (in de biologie, scheikunde
en natuurkunde)

In het examenprogramma van wiskunde B1,2 zit (in het domein Cb) het onderwerp continue dynamische modellen. In dat onderwerp worden differentievergelijkingen gebruikt. Die vergelijkingen gebruik je bijvoorbeeld in het logistische groeimodel, een model waarmee je de groei van populaties beschrijft. In het subdomein differentiaalvergelijkingen wordt de theorie verder uitgebreid. Daar maak je kennis met richtingsvelden. 
Het leerstofpakket Dynamische modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) sluit aan op deze beide domeinen. Ook in dat pakket worden differentie- en differentiaalvergelijkingen gebruikt bij het modelleren van diverse problemen. De nadruk ligt daarbij op het opstellen van de modellen. De analyse van het model vindt overwegend plaats door het maken van tabellen en grafieken. Dat betekent dat er volop gebruik gemaakt moet worden van een softwareprogramma dat tabellen en grafieken kan produceren bij differentie- en/of differentiaalvergelijkingen.  In dit keuzevak komen ook modellen met meer variabelen aan de orde 

Het pakketje bestaat uit twee delen. In deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) wordt de theorie uit de verplichte domeinen uitgebreid. Een paar steekwoorden zijn: stelsels differentievergelijkingen, tijdgrafieken en veldplot, evenwichten bepalen. In deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 6) wordt deze theorie toegepast op specifieke problemen. In hoofdstuk 4 gaat het om modellen uit de biologie. In hoofdstuk 5 komen modellen uit de natuurkunde aan de orde en in hoofdstuk 6 zijn het scheikundig getinte modellen. De opdeling in hoofdstukken en paragrafen is te vinden op bij inhoudsopgave.

Een typische opdracht uit het keuzevak kun je vinden via de link opdracht dyn. modellen. Deze opdracht staat in hoofdstuk 2. In die opdracht analyseer je het model van Lancaster. Een model dat aan het begin van de vorige eeuw opgesteld is bij de beschrijving van een veldslag. In hoofdstuk 3 wordt dat model overigens nog uitgebreid. Een indruk van de stijl waarin het pakketje geschreven is kun je verkrijgen via gedeelte paragraaf 4.1

De computer speelt in dit keuzevak een belangrijke rol. Op de pagina software bij dynamische modellen staat meer informatie over de te gebruiken software bij dit keuzevak.

Het materiaal is ook geschikt voor een profielwerkstuk. Een leerling kan dit pakket dan eerst zelfstandig bestuderen en vervolgens zich verdiepen in een van de besproken onderwerpen. Een opzet voor een werkplan is te vinden via profielwerkstuk.

Het materiaal kan gedownload worden en is dan gratis (downloaden) te gebruiken. Ook kan het pakketje  besteld worden. Dan wordt er een papieren versie opgestuurd.