User Tools

Site Tools


familie_huizing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

familie_huizing [2009/09/02 08:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Familie Huizing =====
 +
 +==== Waar zijn To en Gerard? ====
 +Gerard en To wonen sinds 26 februari 2009 in verzorgingstehuis De Marckenburgh in 
 +Spijkenisse. Nu nog tijdelijk op een dubbele logeerkamer,​ binnenkort permanent op een wooneenheid ​
 +(is ongeveer hetzelfde, maar wel ergens anders in het gebouw).  ​
 +
 +=== Adres ===
 +Verzorgingshuis De Marckenburgh ​
 +
 +Goudenregenplein 1 
 +
 +3203 BN Spijkenisse
 +
 +Kamer: 318 
 +
 +Telefoon: ​
 +
 +0181-614106 (eigen nummer); 0181-654600 (tehuis)
 +
 +==== Verzorgingstehuizen Utrecht ====
 +[[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​huizing/​ouwelui]]
 +
  
familie_huizing.txt ยท Last modified: 2009/09/02 08:55 (external edit)