User Tools

Site Tools


lessen_havo5

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lessen_havo5 [2008/03/18 00:37] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Lessen HAVO5 ======
  
 +==== FCO-IM ====
 +
 +De 18 zinnen als resultaat van het gesprek met de gereedschapsgroothandel (bladzijde 2 uit het boekje) hoef je niet in te typen maar kun je {{:​hardware.txt|hier}} downloaden.
lessen_havo5.txt ยท Last modified: 2008/03/18 00:37 (external edit)