User Tools

Site Tools


ogo_2.3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ogo_2.3 [2006/03/24 17:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== NetConquer ======
  
 +NetConquer is het OGO 2.3 project voor 2006. Na een aantal jaren achter voedsel aangerend te hebben, gaan we nu iets anders doen: gebied veroveren! Daarbij moet je een nieuw spelelement toevoegen: samenwerken kan soms nuttig zijn, maar er mogen geen vaste teams gevormd worden. Hoe je dat allemaal vormgeeft, wordt aan jullie zelf overgelaten. Belangrijk is dat het leuk om te spelen is, er aantrekkelijk uitziet en, eh, het doet.
 +
 +==== Algemene Informatie ====
 +
 +  * Projectwijzer [[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​projectwijzer_06A.pdf| pdf]] 
 +  * Kalender (tijdschema) ([[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​kalender_06.pdf | pdf]])
 +  * Handout presentatietechnieken STU ([[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​handout_presentatietechnieken.pdf | pdf]] |[[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​handout_presentatietechnieken.doc | Word]])
 +
 +==== Netwerkcommunicatie ====
 +
 +  * Het gebruik van DirectPlay bij OGO 2.3 ( [[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​DirectPlay.pdf|pdf]] )
 +  * Programmatuur DirectPlay/​Delphi 5.0 ( [[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​delphix.zip|zip]] )
 +  * Programmatuur DirectPlay/​Delphi 6.0 ( [[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​delphix6.zip|zip]] )
 +  * Installatiehandleiding programmatuur ( [[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​delphixinstall.pdf|pdf]] )
 +
 +==== Graphics ====
 +
 +  * Basiscomponent OpenGL ([[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​GlPanel.zip | zip]] )
 +  * Voorbeeld OpenGL ([[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​ogo2.3/​Example1.zip | zip]] )
 +
 +==== Onderlinge communicatie ====
 +
 +  * [[ http://​studyweb.tue.nl | Studyweb ]]
 +
 +==== Contact ====
 +
 +=== Coordinatoren ===
 +  * Rob Hoogerwoord / //​R.R.Hoogerwoord at tue.nl//
 +  * Kees Huizing / //C.Huizing at tue.nl//
 +
 +=== Tutoren ===
 +
 +  * Elena Mumford / //e.mumford at tue.nl//
 +  * Peter Veltkamp / //​j.p.veltkamp at tue.nl//
 +
 +[[more information]]
ogo_2.3.txt ยท Last modified: 2006/03/24 17:20 (external edit)