User Tools

Site Tools


programmeren_2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

programmeren_2 [2008/02/01 23:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Programmeren 2 ======
  
 +^ Docent ​     | Ruurd Kuiper | r.kuiper at tue.nl ​   | HG 7.13 | 040-2474122 | 
 +^ Hulpdocent | Kees Huizing | c.huizing at tue.nl ​  | HG 6.87 |040-2474120 | 
 +^ Instructeur | Ke Sun       | k.sun at tue.nl ​      | HG 5.34 |  ​
 +^ Instructeur | Peter Veltkamp | wsinpv at win.tue.nl | HG 5.29 | 
 +^ Instructeur | Tom Verhoeff | t.verhoeff at tue.nl ​ | HG 5.38 |
 +
 +===== Voorbereiding voor minorstudenten =====
 +
 +Dit vak veronderstelt Programmeren 1 als voorkennis. Studenten die dit niet gevolgd hebben (zoals studenten die de minor Informatica doen) kunnen zich vast voorbereiden met het volgende studiemateriaal.
 +  * {{:​reader1.pdf|Dictaat Programmeren 1}}
 +  * Oefenmateriaal {{:​instructies1.zip|:​instructies1.zip}}
 +
 +===== Rooster =====
 +
 +Het college begint op **woensdag 13 februari 15:30**.
 +
 +De eerste instructies zijn op **vrijdag 15 februari** en **woensdag 20 februari**. Wiskundestudenten hebben instructie op woensdag (2 groepen). Technische-innovatiewetenschappenstudenten hebben instructie op vrijdag. Van de overige studenten is de indeling mij niet bekend. ​
 +
 +
 +===== Reacties =====
 +
 +Als je reacties hebt is hier een [[open pagina]]. ​
programmeren_2.txt ยท Last modified: 2008/02/01 23:18 (external edit)