User Tools

Site Tools


vwo4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vwo4 [2008/02/11 22:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Lessen VWO4 ======
  
 +==== Eindtoets ====
 +
 +De html-file en het plaatje voor **opdracht 2** van de eindtoets kun je [[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​vwo4/​|hier]] downloaden.
 +
 +==== Proeftoets ====
 +
 +De files voor de proeftoets kun je [[http://​www.win.tue.nl/​~keesh/​ow/​vwo4/​|hier]] downloaden. ​
 +
 +{{:​css-proeftoets.pdf|Proeftoets (pdf)}}
 +
 +==== Opdracht CSS ====
 +
 +Hieronder staat een plaatje van een web-pagina, zoals Firefox 2.0 dit laat zien. 
 +
 +{{:​voorbeeld.jpg|:​voorbeeld.jpg}}
 +
 +De web-page is gemaakt met deze {{:​donmartin.html|html-file}}. Download deze file (rechtsklik en kies "Save as..." oid). 
 +
 +Maak deze pagina zo nauwkeurig mogelijk na door een CSS-file erbij te maken. De html-file mag je niet veranderen!
 +Het plaatje vind je hieronder.
 +
 +
 +{{:​cklutz.jpg|:​cklutz.jpg}}
vwo4.txt ยท Last modified: 2008/02/11 22:24 (external edit)