Automatentheorie en Formele Talen (2IT20)

Laatste wijzigingen: 19.03.2007

Docent: Prof. dr. Jos Baeten     (HG 7.19, j.c.m.baeten@tue.nl)
Tijd/plaats van het hoorcollege: maandag 1e en 2e uur, AUDITORIUM 8.
Algemene informatie over dit vak is ook op owinfo te vinden.

Mededelingen

Studiemateriaal

Het volgende boek wordt gebruikt:

Het is mogelijk om de derde editie van het boek te gebruiken (hier is een lijstje met bekende fouten in die editie: errata.pdf).
Er wordt afgeraden eerdere edities te gebruiken.

Instructies


groep instructeur tijd plaats
1+2 Roel Bloo + Bas Luttik dinsdag 7e en 8e uur HG 6.96
3 Judi Romijn dinsdag 5e en 6e uur AUDITORIUM 13

Planning

De volgende gedeelten zijn of zullen worden behandeld op de hoorcolleges. De aangegeven opgaven uit het boek worden aanbevolen ter oefening, al of niet op de instructies. Het wordt aangemoedigd om opgaven in te leveren bij de instructeur. Dit is een uitstekende manier om (meer) feedback te krijgen en wordt van harte aanbevolen. Als aanvullende informatie zijn hier de transparanten die vroeger op het college werden gebruikt: aft0405.pdf . De opgavennummering in de derde editie komt niet geheel overeen met die in de vierde editie. Als je de derde editie van het boek gebruikt, zie dan de volgende alternatieve planning.


datum hoorcollege behandeld uit boek transparanten opgaven voor instructie op dinsdag na het hoorcollege
27 november 1.2 1 t/m 21 1.2: 3 t/m 14
4 december 2.1 en 2.2 22 t/m 34 geen instructie i.v.m. Sinterklaasviering
11 december 2.3 en 3.1 35 t/m 47 2.1: 1, 2, 5, 6, 7 a t/m d, 9;
2.2: 4 t/m 12
18 december 3.2, 3.3, 4.1 46 t/m 61 2.3: 2,3,5,6;
3.1: 1,2,3,4,7,8
Vrolijke kerst en gelukkig nieuw jaar !!!
8 januari 4.3, 5.1 61 t/m 79 3.2: 1,2,3,4,8,9,10,13;
3.3: 1,3,4,6,7
3 tentamenweken (geen colleges en instructies)
5 februari 5.2, 6.1 79 t/m 96 4.3: 1,3,4,15;
5.1: 7,13
12 februari 7.1, 7.2 97 t/m 116 5.2: 2, 3, 9, 13;
6.1: 3, 5, 6, 7
c a r n a v a l
26 februari 7.2, 8.1, 8.2 117 t/m 123 7.1: 4abchik, 6, 11, 14;
7.2: 3, 5
5 maart 9.1, 9.3, 10.4, 12.1 124 t/m 134 8.1: 3, 6, 8abc;
8.2: 1, 17, 18
12 maart herhaling en behandeling oud tentamen niet beschikbaar 9.1: 7abcd, 9, 11abc
tentamenweek

Toetsing

Het tentamen is gesloten-boek, dat wil zeggen dat er tijdens het tentamen geen gebruik mag worden gemaakt van het boek en/of aantekeningen.

Er zullen drie speciale inleveropgaven zijn, die worden beoordeeld met een cijfer. Als je voor de drie opgaven gemiddeld een voldoende haalt, dan hoef je de eerste opgave van het tentamen niet te maken. (Deze eerste opgave van het tentamen is twee van de tien punten waard; die krijg je dan dus automatisch.)

De inleveropgaven dienen altijd aan het begin van de instructie bij de instructeur te worden ingeleverd.

eerste inleveropgave (deadline: 19 december 2006)
tweede inleveropgave (deadline: 13 februari 2007)
derde inleveropgave (deadline: 13 maart 2007)

Inleveropgaven van vorig jaar: eerste, tweede, derde.

Tentamens van de afgelopen jaren: