3TU.AMI                     Applied Mathematics Institute

 

Matheonkalender 2012

Een digitale adventskalender

Het Applied Mathematics Institute 3TU.AMI, een samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten Delft, Eindhoven en Twente, organiseert elk jaar samen met het Duitse wiskunde-instituut MATHEON een wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Deze wedstrijd wordt via het internet gespeeld in de vorm van een digitale adventskalender, de zogenaamde Mathekalender.

Van 1 tot en met 24 december wordt dagelijks op de mathekalender een vakje 'geopend' waarachter een wiskundeopgave verschijnt met tien mogelijke antwoorden. Deze opgaven zijn uitdagend, en soms van het niveau van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Omdat het meerkeuzevraagstukken zijn, worden er geen toelichtingen of bewijzen gevraagd. De opgaven zijn ontleend aan leuke praktische problemen. Raadpleeg het opgavenarchief om een idee te krijgen van de stijl en niveau van opgaven in de twee matheonkalenders van 2010 en 2011.

Hoe kun je deelnemen en zijn er prijzen?

Om deel te kunnen nemen moet je je registreren. Registreren is vanaf 1 november mogelijk via de officiele website van de mathekalender: http://www.mathekalender.de
Maar je kunt nu al wat gaan oefenen met de opgaven uit het Opgavenarchief. Bij de registratie krijg je een persoonlijk account, waarmee je op elk moment kunt inloggen om je gegevens te bewerken en vanaf 1 december opgaven te maken. Bekijk voor de gang van zaken de spelregels van de Matheonkalender.