Software engineering (2IP25)

Voorjaar/Spring 2011

[ Verwijzingen/references | Opdrachten/assignments | Tentamenstof/examination]

Zie ook de TUE Onderwijsinformatie voor 2IP25.

Doelgroep: Derdejaars Technische Informatica
Voorkennis: Ervaring met het maken van grotere programma's in groepsverband
Vervolg: 2IP45 Software Engineering Project

Lectures

Time: Monday 3rd and 4th hour (10:45-12:30) and Friday 1st and 2nd hour (8:45-10:30), except the 18th of Februari, that lecture will be on Tuesday the 15th!
Room: Paviljoen J17 (Monday) and Auditorium 15 (Friday)
Docent: Prof. dr. M.G.J. (Mark) van den Brand (m.g.j.v.d.brand@TUE.NL)
Slides:
 1. College 31-01-2011: Introduction and motivation: H.1;
 2. College 04-02-2011: Software proces modellen: H.1 and H.3;
 3. College 07-02-2011: Software proces modellen, focus on Agile: H.3;
 4. College 11-02-2011: Requirements: H.9;
 5. College 14-02-2011: Requirements: H.9;
 6. College 15-02-2011: Requirements: H.9;
 7. College 28-02-2011: Software Design: H.12;
 8. College 04-03-2011: Software Design: H.12;
 9. College 14-03-2011: Software Design: H.12;
 10. College 18-03-2011: Software Architecture: H.11;
 11. College 21-03-2011: Software Architecture: H.11;
 12. College 21-03-2011: Software Architecture and maintenance: H.12 and H.14;

Material:
 1. Required book:
  Hans van Vliet
  Software Engineering: Principles and Practice (Third Edition).
  Wiley, 2008.
 2. Zie onder Verwijzingen voor overige literatuur.

Exam:
 1. Opzet: gesloten boek tentamen
 2. Gewicht: 70% tentamen cijfer 30% practische opdracht