2IJ60: Informatica 6

Collegedocent: dr. N. Sidorova

Dit college wordt in het Nederlands gegeven.

Rooster:
colleges:
tentamen:
                         


di. 1-2 u., HG 5.95
wo. 15-03-2005, 9:00-12:00       
ma. 08-05-2005, 9:00-12:00 

Het vak "Informatica 6" is een vak van het schakelprogramma BIS. Dit vak veronderstelt voorkennis over logica en verzamelingenleer.
Het vak wordt in het wintertrimester gegeven.
Het  levert 5 studiepunten op, wat met 140 studielasturen overeenkomt (18 collegeuren, 3 tentamenuren en 119 (!) zelfstudie-uren).
Het college wordt in de vorm van colstructie (college+instructie) gegeven.

Studiemateriaal :
A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts" (4th Edition of 5th Edition), McGraw-Hill, 2002.

Tijdens het cursus worden (delen van) hoofdstukken  1, 2, 3, 4 en 7 behandeld.
PP-presentaties voor het boek (4th Ed.) zijn beschikbaar:
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
chapter 7

Access database for the Banking Database

Presentaties zoals die tijdens colleges zijn vertoond + huiswerk:

college 1, 29 nov.:  deel 1, deel 2
                            Huiswerk:           lees hoofdstuk 1 (globale kennisname) en gedeeltelijk hoofdstuk 2: 2.1-2.8 - grondig bestuderen
                                            (in Editie 5 is het hoofdstuk 6);
                                            opgaven: 2.1, 2.9, 2.10, 2.2.-2.5, 2.7, 2.11, 2.12.

college 2, 6 dec.:   slides
                             Huiswerk:     lees delen 2.9, 2.10 van hoofdstuk 2 en delen 3.1 en 3.6 van hoofdstuk 3 (5.1 in Editie 5).
                             opgaven voor hoofdstuk 2: 2.14, 2.20, modelleeropgaven 1-4
opgaven voor hoofdstuk 3: maak de queries voor de vragen uit 3.5 in tuple calculus (niet in relationelealgebra!).

college 3, 13 dec.: slides
                             Huiswerk:     lees delen 3.2, 3.3, 3.4 van hoofdstuk 3 (2.2,2.3,2.4 in Editie 5);
                             opgaven voor hoofdstuk 2: modelleeropgave 5;
                             opgaven voor hoofdstuk 3: maak de queries voor de vragen uit 3.5 in relationele algebra;
maak de queries 1-6 voor de bierdrinkerdatabase in tuppel calculus EN in relationele algebra.

college 4, 20 dec.:  solutions to bierdrinkers-queries.
                              Huiswerk:     lees delen 4.1-4.8 van hoofdstuk 4 (3.1-3.8 in Editie 5);
opgaven voor hoofdstuk 4: 4.2 plus 4 additionele queries ; 4.1;
opgaven voor hoofdstuk 3: maak de queries 7-10 voor de bierdrinkerdatabase in tuppel calculus EN in relationele algebra.

college 5, 10 jan.:   SQL (see chapter 4), solutions to bierdrinkers-queriessolution to 4.2(h).
                              Huiswerk:     lees delen 7.1-7.5 van hoofdstuk 7 (7.1-7.4 in Editie 5); bestudeer het voorbeeld;
opgaven voor hoofdstuk 7: 7.1-7.4; 7.7-7.12, 7.16, 7.18 (dat zijn 7.17, 7.1, 7.18, 7.2, 7.20, 7.4, 7.21, 7.5, 7.11, 7.22, 7.23 en 7.11 in Editie 5), plus twee additionele opgaven;
queries: maak de queries 11, 13, 15 voor de bierdrinkerdatabase in tuppel calculus, relationele algebra en SQL en de quieries 21-24 in SQL.

college 6, 31 jan.:   SQL: aggregatie-queries, functionele afhankelijkheden.
                              Huiswerk:     lees delen 7.6-7.7 van hoofdstuk 7 (7.1-7.4 in Editie 5) - solutions;
opgaven voor hoofdstuk 7: 7.13, 7.21, 7.24 (dat zijn 7.7, 7.25, 7.27 in Editie 5)  plus additionele opgaven;
queries: maak de queries 25-26 voor de bierdrinkerdatabase in SQL.

college 7, 7 feb.:     normale vormen.
Huiswerk:     opgaven 1(a-e), 2, 3, 5 (probeer eerst zelf oplossingen te vinden en vergelijk die met de gegeven opllossingen) .

college 8, 14 feb.:    Huiswerk: deel 1; deel 2 (1-5), deel 3.

college 9, 21 feb.:    Huiswerk: tentamens vorig jaar: 1, 2.

Tentamen:

Het tentamen is open boek. Dit wil zeggen dat alle mogelijke boeken, aantekeningen, uitgewerkte opgaven, oude tentamens met uitwerkingen, of ander nuttig schriftelijk materiaal mag worden gebruikt, mits het vóór de aanvang van het tentamen geschreven is. Er mag geen laptop gebruikt worden.
Het tentamen bestaat uit twee delen: een pretentamen en het hoofdtentamen. Het pretentamen bestaat uit enkele eenvoudige vragen die correct moeten worden beantwoord om toegelaten te worden tot het hoofdtentamen. Het hoofdtentamen wordt niet nagekeken indien het pretentamen niet is gehaald. Voldoende resultaat voor twee toetsen tijdens het trimester leidt tot een vrijstelling voor het pretentamen. Dit garandeert niet alleen dat het hoofdtentamen wordt nagekeken maar levert ook tijdswinst op tijdens het tentamen.


Natalia Sidorova /  n.sidorova@tue.nl