2IJ60: Informatica 6

Collegedocent: dr. N. Sidorova

Dit college wordt in het Nederlands gegeven.

Rooster:
colleges:
instructie:
toetsen:  
         
tentamen:
                         


vr. 3-4 u., AUD 15
vr. 7-8 u., AUD 14, alleen op10 december
vr. 28 januari, 15:30-17:00, AUD 14
vr. 18 februari, 15:30-17:00, AUD 14   
vr. 18-03-2005, 14:00-17:00       
vr. 29-04-2005, 14:00-17:00 


Het vak "Informatica 6" is een vak van het schakelprogramma BIS. Dit vak veronderstelt voorkennis over logica en verzamelingenleer.
Het vak wordt in het wintertrimester gegeven.
Het  levert 5 studiepunten op, wat met 140 studielasturen overeenkomt (18 collegeuren, 6 instructieuren, 3 tentamenuren en 113 (!) zelfstudie-uren).
Het college wordt in de vorm van colstructie (college+instructie) gegeven.
Door het trimester heen worden (tijdens instructieuren) twee keer schriftelijke toetsen afgenomen.
Bij voldoende resultaat voor beide toetsen krijgt student een vrijstelling  van het pretentamen.

Studiemateriaal :
A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts" (4th Edition), McGraw-Hill, 2002.

Tijdens het cursus worden (delen van) hoofdstukken  1, 2, 3, 4 en 7 behandeld.
PP-presentaties voor het boek zijn beschikbaar:
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
chapter 7

Access database for the Banking Database

Presentaties zoals die tijdens colleges zijn vertoond + huiswerk:
college 1, 3 dec.:  deel 1, deel 2
                            Huiswerk: lees hoofdstuk 1 (globale kennisname) en gedeeltelijk hoofdstuk 2 (2.1-2.8 - grondig bestuderen);
                                            opgaven: 2.1, 2.9, 2.10, 2.2.-2.5, 2.7, 2.11, 2.12 .

college 2, 10 dec. en instruction 10 dec.:  hand-outs, slides.
                             Huiswerk: lees delen 2.9, 2.10 van hoofdstuk 2 en delen 3.1 en 3.6 van hoofdstuk 3.
                             opgaven voor hoofdstuk 2: 2.14, 2.20, modelleeropgaven 1-4

                             opgaven voor hoofdstuk 3: maak de queries voor de vragen uit 3.5 in tuple calculus (not in relationele algebra!).

college 3, 17 dec.: slides
                             Huiswerk: lees delen 3.2, 3.3, 3.4 van hoofdstuk 3;
                             opgaven voor hoofdstuk 2: modelleeropgave 5;

                             opgaven voor hoofdstuk 3: maak de queries voor de vragen uit 3.5 in relationele algebra;
                                                                      maak de queries 1-6 voor de bierdrinkerdatabase in tuppel calculus EN in relationele algebra.

college 4, 24 dec.: solutions to bierdrinkers-queries.

college 5, 14 jan.:  SQL (see chapter 4).
                             Huiswerk: lees delen 4.1-4.8 van hoofdstuk 4;
                             opgaven voor hoofdstuk 4: 4.2 plus 4 additionele queries ; 4.1;
                             queries:
maak de queries 11, 13, 15 voor de bierdrinkerdatabase in tuppel calculus, relationele algebra en SQL;
                             opgaven voor hoofdstuk 2: modelleeropgave 6.

college 6, 28 jan.:  SQL: aggregatie-queries (see chapter 4).
                             Huiswerk: lees delen 7.1-7.6 van hoofdstuk 7; bestudeer het voorbeeld;
                             opgaven voor hoofdstuk 7: 7.1-7.4; 7.6-7.12, 7.18 plus twee additionele opgaven;
                             queries: maak de aggregatie-queries in SQL.

college 7, 4 feb.:    functional dependencies (see chapter 7); toets 1 - terugkoppeling.
                             Huiswerk: lees delen 7.6-7.7 van hoofdstuk
                             opgaven voor hoofdstuk 7: 7.13, 7.14, 7.16, 7.19, 7.20-7.22, 7.24 plus additionele opgaven;
                                                                       voor sommige opgaven zijn hier oplossingen gegeven;
                             additionele opgaven: opgaven 1(a-e), 2, 3, 5 (probeer eerst zelf oplossingen te vinden en
                                                             vergelijk die met de gegeven opllossingen) .

college 8, 18 feb.:  zie handouts
                             Huiswerk: deel 1; deel 2 (1-5), deel 3.

college 9, 25 feb.:  zie handouts, oplossingen toets 2..

college 10, 4 maart: vragenuurtje.
n

Tentamen:
Het tentamen is open boek. Dit wil zeggen dat alle mogelijke boeken, aantekeningen, uitgewerkte opgaven, oude tentamens met uitwerkingen, of ander nuttig schriftelijk materiaal mag worden gebruikt, mits het vóór de aanvang van het tentamen geschreven is. Er mag geen laptop gebruikt worden.
Het tentamen bestaat uit twee delen: een pretentamen en het hoofdtentamen. Het pretentamen bestaat uit enkele eenvoudige vragen die correct moeten worden beantwoord om toegelaten te worden tot het hoofdtentamen. Het hoofdtentamen wordt niet nagekeken indien het pretentamen niet is gehaald. Voldoende resultaat voor twee toetsen tijdens het trimester leidt tot een vrijstelling voor het pretentamen. Dit garandeert niet alleen dat het hoofdtentamen wordt nagekeken maar levert ook tijdswinst op tijdens het tentamen.


Natalia Sidorova /  n.sidorova@tue.nl