Schrijf de volgende queries in de relationele algebra, tuppel calculus en SQL:

1.    Geef de naam en faculteit van leners en het ISBN-nummer van de boeken waarvan zij de eerste lener waren.
2.    Geeft de naam en faculteit van leners die nog nooit het meest recent aangekochte exemplaar van een boek geleend hebben. (meest recent op tijdstip van uitlening)
3.    Geef de naam en faculteit van leners die geen enkel boek meer dan twee keer geleend hebben.
4.    Geef een lijst met de titels van boeken, de naam van de auteur en het aantal keer geleend. (SQL)
5.    Geef de titels van boeken die afwezig zijn, hoewel ze nog nooit uitgeleend zijn.
6.    Geef de titels van aanwezige boeken, die zijn gereserveerd, maar nog nooit uitgeleend.