Miscellaneous reports


C1.     Enige beschouwingen over de waarde der wiskunde.
   Inaugurele rede, T.H. Delft, 26 nov 1946.
C2.     Het herhalingsmotief in de wiskunde. Inaugurele rede,
   Universiteit van Amsterdam, 6 oktober 1952.
C4.     Modernisering leerplan wiskunde. Euclides 43 (1967-1968) 260-262.
C5.     Levensbericht van Hendrik Douwe Kloosterman,
    Jaarboek Kon. Ned. Akademie v. Wetenschappen 1967-1968, 5 blz.
C6.     (met F. van der Blij) In memoriam H.D. Kloosterman 1900-1968.
   Nieuw Archief voor Wiskunde (30 16 (1968) 139-147.
C9.     J.G. van der Corput (1890-1975). A biographical note.
   Acta Arithmetica 32 (1977), 207-208.
C11.     Omzien in bewondering. Afscheidsrede T.H.E., 12 oktober 1984.
C12.     In memoriam T. van Aardenne-Ehrenfest.
    Nieuw Archief v. Wiskunde (4) vol 3 (1985) 235-236.
C13.     (met E.M. Uhlenbeck en W.J.M. Levelt) Computers in het onderwijs.
   Nr 1 in serie Adviezen over Onderwijs en Informatietechnologie,
   Staatsuitgeverij, 's Gravenhage (1982) (ISBN 90 1204169 4).
C14.     Jaap Seidel 80. Toespraak in Oisterwijk 1999.
C16.     Mijn liefste boek: Polya-Szegö. In: Uitgelezen Gezelschap, EquiLiber nr. 6,
   Bibliotheek TUE, okt. 1994. pp. 4-8.
C17.     In Memoriam W. Peremans (1921-1999).
    Nieuw Archief v. Wiskunde, ser. 5, deel 1, nr. 2, juni 2000. pp. 116-117
C18.     Remembering Kloosterman.
    Nieuw Archief v. Wiskunde, ser. 5, deel 1, nr. 2, juni 2000, pp. 130-134.
C19.   Collection of problems published 1942-1978 in "Wiskundige opgaven
    met de oplossingen"
M4.     Gedachten over de geest als physisch verschijnsel.
M5.     A technique for deriving semantic information on computer programs.
M6.     A system for handling syntax and semantics of computer programs
    in terms of the mathematical language AUTOMATH.
M7.     The use of the language AUTOMATH for syntax and semantics of
    programming languages.
M8.     Computer program semantics in space and time.
M9.     Wiskundig model voor de werking van een automaat.
M10.   Some extensions of AUTOMATH: the AUT4-family.
M11.   Recommandations concerning standardization of mathematical formulas.
M13.   Non-recursive tree traversal algorithm explained in pictures.
M14.   Opmerkingen over flowcharts.
M15.   A formal description of trees.
M16.   Classical logic based on Pierce's law.
M17.   Telescope mappings.
M19.   Rapport over het AUTOMATH project.
M21.   A note on generalized conjunction.
M22.   Upper bound for the length of the norm of an expression in
    lamba-typed lambda calculus.
M23.   Upper bounds for the length of normal forms and for the length of
    reduction sequences in lamba-typed lambda calculus.
M24.   Remarks on Beenker patterns.
M25.   Decisions on infinite input.
M27.   On some big closed polygons.
M28.   An identity connected with quadratic irationals.
M30.   Stelling van Feuerbach.