Material connected to lecture courses and seminars


V1     Verificatie van wiskundige bewijzen door een computer.
V2     Über kombinatorische Anzahlbestimmungen.
V3     Heroriënteringscursus over computerwiskunde.
V4     De zadelpuntsmethode.
V5     Mathematische hulpmiddelen in de quantummechanica.
V6     Le théorème fondamental de Polya dans l'analyse combinatoire.
V7     AUTOMATH, a language for mathematics.
V8     AUTOMATH - ein Projekt zur Kontrolle von Mathematik.
V9     Mathematical models for the living brain
V10   Spelen op een graaf.
V11   Puzzel en spel vanuit hoger standpunt belicht.
V12   De lineaire wereld.
V13   Het AUTOMATH-projekt.
V14   AUT-SL-varianten van AUT-talen.
V15   Nederlandse wiskundige zinnen met letters.
V16   Materiaal uitgereikt bij het college wiskundige talen.
V17   Nederlandse zinnen met formulaire zinsdelen.
V18   De vergelijking van Fredholm.
V19   Losse opmerkingen over taalgebruik in de wiskunde.
V20   Natuurlijke deductie: implicatiecalculus.
V21   Opmerkingen over wiskundige taal.
V22   Lezen en schrijven van formules.
V23   Taal en structuur van de wiskunde.
V24   Het onbepaalde lidwoord in wiskundig nederlands.
V25   Enumerative combinatorics.
V26   De stelling van Polya met toepassing op het tellen van bomen
    en boomvormige moleculen.
V27   Oefeningen asymptotiek.
V28   Heroriënteringscursus over computerwiskunde.
V29   Wiskundige nomenclatuur.
V30   Syllabus inleiding logica.
V31   Aanvulling op de syllabus logica.
V32   Materiaal uitgereikt bij het college wiskundige talen.
V33   Lambda Delta
V34   Auxiliary material in a course on AUTOMATH.
V35   Notes on typed lambda calculus.
V36   Computers in het onderwijs.
V37   Lambda-Delta
V38   Mathematical Vernacular
V39   Mathematical Vernacular, examples
V40   Gedachten rondom Automath
V41   A plea for weaker frameworks
V42   Can people think?
V43   Modellen voor het denken
V44   Reflections on Automath (engelse vertaling van V40)
V45  Aut16 vertaald
V46   Convolutions of generalized functions, applied to diffraction
    theory of crystals and quasicrystals