/ Ontwikkeling onderwijsmateriaal

 

Lineaire algebra voor Werktuigbouwkunde, Biomedische technologie, Installatietechniek (2Y650):


1994  Herziene versie studiehandleiding Lineaire Algebra voor W (aanpassingen iv.m. nieuw programma W)


1995  Herziene versie studiehandleiding Lineaire Algebra voor W (aanpassingen iv.m. introductie begeleide zelfstudie)


1996  Herziene versie studiehandleiding Lineaire Algebra voor W (aanpassing onderwerpen)


1997  Herziene versie studiehandleiding Lineaire Algebra voor W (aanpassing aan nieuwe druk gebruikte boek)


1998  Herziene versie studiehandleiding Lineaire Algebra voor W (aanpassing onderwerpen)


2001  Herziene versie studiehandleiding Lineaire Algebra voor W (aanpassing onderwerpen en ander boek)

 

Analyse 3 voor Electrotechniek (2Y230):


1999  Herziene versie syllabus Analyse 3

 

Analyse 3 voor Wsk en N (2Y220):

2001  Samenstellen Opgavenbundel  bij het college Analyse 3 (2Y220)

 

Matlab:

1995    met N.R. Olthuis; Handleiding Matlab voor gebruik bij de training ‘Tools voor Simulaties’, trim. W-1.1

1998    met H.J.C. Huiberts en F.J.L. Martens; Introduction to Matlab (voor gebruik in de ontwerpersopleiding)

1998    Rapport TU/e project Matlab

1999    Hoofdstuk ‘Lineaire Algebra’, Handleiding Matlab voor W en BMT


1999    Hoofdstuk ‘Differentiaalvergelijkingen’, Handleiding Matlab voor W en BMT

2000    Bijdrage aan tekst Integratieblokken Electrotechniek trim. 1.1.  


2001    Bijdrage aan de Interactieve Matlab Cursus W en BMT (http://www.imc.tue.nl )


 

Project Computers in het onderwijs:


1998        Module Functies van meer veranderlijken

 

OGO casus:


2002    Ontwikkelen OGO-casus “Variaties in takelen”.

Wiskunde 1 voor VKO-B:
2003    Nieuwe opzet cursus

Gewone differentiaalvergelijkingen (2WA17/ 2WA70):
2007    Opzetten college

2013    Herziening opzet college i.v.m. introductie Bachelor College, Introductie modelleercomponent, Introductie ander boek.

2018    Vertaling cursusmateriaal in Engels

 

Vectoranalyse (2WA15):

2007  Opzetten college

 

Analyse 3 (2WA60):

2013    Herziening opzet college i.v.m. introductie Bachelor College

2018    Vertaling cursusmateriaal in Engels, herziening en vertaling dictaat

 

Professionele vaardigheden:

2013   Opzetten en Inbedden Professionele Vaardigheidscomponenten in de bacheloropleiding