Ontwerp van Algoritmen 1 (2IA10)

Winter 2002-2003

Zie ook de TUE Onderwijsinformatie voor 2IA10.

M E D E D E L I N G E N
24-feb Alle uitgedeelde opgaven zijn nu ook digitaal beschikbaar.
Zie referenties [2] t/m [11] hieronder.
21-feb Onder referenties zijn opgenomen:
Overzicht met kwantorformules en
Tentameneisen
20-feb Tentamenadvies.

De beste tentamenvoorbereiding is, vanaf vandaag,
elke dag één opgave te maken, en
hieraan een half tot een heel uur te besteden
(i.p.v. drie dagen voor het tentamen als een gek te gaan werken).

7-feb Toets van februari 2003
Een uitwerking
Aanwijzingen bij nakijken
12-dec Zend uw oplossing voor Opgave 0 (smaakmaker: de maximale segmentsom) naar PEACH
en maak kans op een boekenbon van EUR 20.
(Eerst koppelen aan groep "Ontwerp van Algoritmen 1".)
02-dec U wordt ten zeerste aangeraden aantekeningen te maken op het college
en deze direct daarna te consolideren.

Indeling

CollegeDatumThemaReferentiesOpgaven
103-decProgrammaspecificatie met predikaten Ch. 0, 1 uit [1]; [2] Zie [3]
205-decHoare triples (skip, :=) Ch. 2 t/m 2.2 uit [1] Zie [3]
310-decZwakste oplossing, compositie (;) Ch. 2.3 uit [1] Zie [3]
-12-decUitgevallen --
417-decSelectie (if-fi) Ch. 2.4 uit [1] Zie [4]
519-decMaxSegSum pp.67-69 uit [1] 45 t/m 53
607-janalgemene regels voor Hoare triples; invariant; initialisatie, invariantie, finalisatie bij do B -> S od Ch. 2.0, 2.5 (p.28-29 tot kader) uit [1] 54 t/m 61
709-jansamengestelde invariant; algemene do-od Ch. 2.5 (p.29-30) uit [1] 62 t/m 68
814-janeindiging do B -> S od Ch. 2.5 (rest) uit [1] 70, 71, 74, 75
916-jandiv en mod; kandidaat invariant kiezen p.18-19; Ch. 4 t/m 4.2 uit [1] 72, ...
1028-janstappenplan, standaardeindiging, phi-schema, goedgedefinieerdheid p.58-61, p.19 uit [1] 83, ...
1128-janinvariant versterken, invariant over twee dummies 4.3 uit [1] 83, ...
1205-febdummytransformaties bij kwantoren, geneste repetities ? uit [1] 99, ...
1307-febstaartrecursie, staartinvariant; efficient machtsverheffen p.77-78 uit [1] 103, ...
1411-febstelling m.b.t. lineair-recursieve functie; cijfersom 4.4 uit [1] 109, ...
1513-febwerkwijze t.b.v. staartrecursie 4.4 uit [1] 109, ...
1618-febvoorbeeld met maximale segmentlengte 7.1.2 uit [1] 109, ...
1720-febextraatje: tabel met priemgetallen berekenen (laatste college) Vergelijk met [12, 13] 109, ...

Tentamenstof

Referenties

Afdrukken van [2] t/m [11] zijn ook neergelegd op de tafel bij de kamer van de docent op HG 6.86.
 1. A. Kaldewaij.
  Programming: The Derivation of Algorithms.
  Prentice Hall, 1990.
  Zelf aanschaffen (verplicht).

 2. R. R. Hoogerwoord.
  Elementaire Predikatenrekening.
  Persoonlijke notitie, RH265d.
  Uitgedeeld op eerste instructie.

 3. Ontwerp van Algoritmen: opgaven week 1 en 2
  Uitgedeeld op eerste instructie.

 4. Ontwerp van Algoritmen: opgaven week 2b
  Uitgedeeld op vierde instructie (vrijdag 13 december 2002).

 5. Ontwerp van Algoritmen: opgaven week 3 en 4 (gecorrigeerde versie)
  Veelal uitgedeeld in etappes.

 6. Ontwerp van Algoritmen: opgaven week 5
  Uitgedeeld op woensdag 15 januari 2003.

 7. Ontwerp van Algoritmen: opgaven week 6 (inclusief het stappenplan)
  Uitgedeeld op woensdag 29 januari 2003.

 8. Ontwerp van Algoritmen: opgaven week 7
  Uitgedeeld op woensdag 5 februari 2003.

 9. Ontwerp van Algoritmen: opgaven week 8
  Uitgedeeld op woensdag 12 februari 2003.

 10. <Zonder titel> (cheat sheet met kwantorformules)
  Uitgedeeld op vrijdag 21 februari 2003.

 11. Ontwerp van Algoritmen 2002/03: Tentameneisen
  Uitgedeeld op vrijdag 21 februari 2003.


 12. Extra: E. W. Dijkstra, "Notes on Structured Programming", in O.-J. Dahl, E. W. Dijkstra and C. A. R. Hoare. Structured Programming. Academic Press, 1972. (m.n. paragraaf I.9, "A First Example of Step-wise Program Composition")

 13. Extra: D. E. Knuth. Literate Programming. Center for the Study of Language and Information, 1992. (m.n. hoofdstuk 4 "Literate Programming")

De referenties [12,13] betreffen ouder materiaal. Hieraan kan men zien hoe het vak zich nog steeds ontwikkelt.