Ontwerp van Algoritmen 1 (2IA10)

Winter 2003-2004

Zie ook de TUE Onderwijsinformatie voor 2IA10.

M E D E D E L I N G E N
19-jan-2004 Het formuleblad is toegevoegd onder Referenties.
19-jan-2004 De referenties zijn bijgewerkt.
17-dec-2003 U wordt ten zeerste aangeraden aantekeningen te maken op het college
en deze direct daarna te consolideren.

Tentamenstof

Referenties

Afdrukken van [2] t/m [5] zijn ook neergelegd op de tafel bij de kamer van de docent op HG 6.86.
 1. A. Kaldewaij.
  Programming: The Derivation of Algorithms.
  Prentice Hall, 1990.
  Zelf aanschaffen (verplicht).

 2. R. R. Hoogerwoord.
  Elementaire Predikatenrekening.
  Persoonlijke notitie, RH265e.

 3. Opgavenbundel

 4. Deeltentamen: Ontwerp van Algoritmen 1, 2003/04

 5. Tentamen: Ontwerp van Algoritmen 1, 2003/04

 6. Formuleblad

 7. Een paar praktische stellinkjes


 8. Extra: E. W. Dijkstra, "Notes on Structured Programming", in O.-J. Dahl, E. W. Dijkstra and C. A. R. Hoare. Structured Programming. Academic Press, 1972. (m.n. paragraaf I.9, "A First Example of Step-wise Program Composition")

 9. Extra: D. E. Knuth. Literate Programming. Center for the Study of Language and Information, 1992. (m.n. hoofdstuk 4 "Literate Programming")

De laatste twee referenties betreffen ouder materiaal. Hieraan kan men zien hoe het vak zich nog steeds ontwikkelt.