OEFENING VOOR TOETS 2YP05

De opgave voor de toets 2XP05 van 3 oktober 2008 kan als volgt uitgebreid worden om te oefenen voor de toets 2YP05.

ONTWERP

Introduceer een record type

TStatistics

om de gevraagde statistieken bij te houden:

  • het aantal keer dat de waarde 100 vóórkomt
  • de maximum waarde.

Introduceer de volgende routines:

function LetterWaarde
Gegeven een letter, retourneer diens waarde (a=1, b=2, ..., z=26, anders 0)
function FraseWaarde
Gegeven een frase (String), retourneer diens waarde (som van letterwaarden)
procedure InitStatistics
Initialiseer de gegeven statistieken voor nul frasen
procedure UpdateStatistics
Werk de gegeven statistieken bij voor een gegeven frasewaarde
procedure WriteStatistics
Schrijf de gegeven statistieken naar een gegeven uitvoerbestand
procedure VerwerkBestand
Verwerk de frasen in een gegeven invoerbestand en schrijf de bijbehorende uitvoer naar het gegeven uitvoerbestand

Het hoofdprogramma opent de juiste bestanden, roept VerwerkBestand aan, en sluit de bestanden.

Vergeet niet de pre/post/ret contracten te vermelden bij de routines.