19 maart 1997 [Oorspronkelijk bericht]

Internationaal symposium TU Eindhoven
Toponderzoek op gebied van asynchrone chips en systemen

Hoge verwerkingssnelheid, laag energieverbruik, lage elektromagnetische straling en grote betrouwbaarheid. Dat zijn enkele voordelen van asynchrone chips en systemen. Toponderzoek op dit gebied staat centraal op de Async97, georganiseerd door de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met Philips Research. Ruim honderd onderzoekers uit de Verenigde Staten, Japan en Europa nemen deel aan dit internationaal symposium dat van 7 tot en met 10 april gehouden wordt in conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven. Met name industriele toepassingen en ontwerpgereedschappen krijgen extra aandacht tijdens deze bijeenkomst.

Async97 is na de edities in Utah/USA in 1994 en in Aizu/Japan in 1996 het derde symposium op dit terrein. Async97 wordt gesponsord door IEEE Computer Society en door Esprit, een researchprogramma van de Europese Unie.

Samenwerking universiteiten met industrie
Onderzoek op het gebied van asynchrone schakelingen is wereldwijd en bij uitstek geschikt voor samenwerking tussen de elektronica-industrie en universiteiten. De enorme groei van het aantal transistoren op een enkele IC zal naar verwachting nog zeker zo'n tien jaar doorgaan. In de toekomst zullen op een enkele IC meerdere microprocessoren voorkomen, naast digitale signaalprocessoren, stukken applicatiespecifieke IC's en veel geheugen van diverse soorten. Samen met de benodigde embedded software zal dit in toenemende mate leiden tot complete 'embedded systems on silicon'. Dergelijke elektronische schakelingen worden in steeds meer systemen en consumentenproducten toegepast.

De conferentie laat voorbeelden zien uit o.a. Japan (Sharp en Osaka University), de Verenigde Staten/Europa (SUN Microsystems en TU Eindhoven en RU Groningen) en Groot-Brittannie (ARM Ltd/Advanced RISC Machines en Manchester University). Er zullen ook gereedschappen worden gedemonstreerd, die energiezuinige chips moeten opleveren tegen sterk gereduceerde ontwerpkosten. Een geavanceerde ontwerpaanpak met krachtige ontwerpgereedschappen is ontwikkeld door het Philips Natuurkundig Laboratorium in samenwerking met de TU Eindhoven.

---------------------------------------------------------------------

Meer informatie is te krijgen bij Joep Huiskamp, voorlichter TUE, tel.(040)2472648, e-mailj.g.m.h. huiskamp@ieb.tue.nl