next up previous
Next: Diversen Up: Gebruiksaspecten Previous: Verzekering

Werkplek(ken) en ergonomie

Wie veel op een laptop werkt, merkt snel dat de desktop werkplek toch zo zijn voordelen heeft. De ontwikkelingen op het gebied van desktop computers hebben namelijk ook niet stilgestaan. Het user interface van de laptop (beeldscherm, toetsenbord, cursorbesturing) is duidelijk minder geschikt voor langdurig gebruik. Met name de cursorbesturing verhoogt het risico op Repetitive Strain Injury (RSI). Desktop computers hebben stabielere en grotere beeldschermen en toetsenborden, die bovendien beter zijn te positioneren (hoewel dat voor toetsenborden hier op de TUE nog niet voldoende geldt). De hoogte van het laptop beeldscherm en toetsenbord zijn niet onafhankelijk van elkaar regelen, omdat ze aanelkaar vast zitten.

Bij veelvuldig gebruik van de laptop ontstaat daarom niet alleen de behoefte maar zelfs de noodzaak om de vaste werkplekken (TUE en eventueel thuis) ergonomisch verantwoorder in te richten. Dit kan op twee manieren. Ten eerste, door toch te beschikken over een desktop computer op de vaste werkplekken, en dan de laptop alleen voor mobiel gebruik in te zetten (in een onderwijsruimte, op reis, bij een klant). Ten tweede, door op de vaste werkplek de laptop aan te sluiten op een beter user interface (eventueel via een docking station), d.w.z. een groter beeldscherm, toetsenbord en muis of equivalent. Uiteraard zijn hieraan extra kosten verbonden.

Wanneer men regelmatig met de laptop pendelt tussen twee (of meer) vaste werkplekken, is het te overwegen om iedere werkplek (ook) te voorzien van een eigen netadapter, netwerk interface, en eventuele (communicatie- en veiligheids-) kabels. Dat vermindert de extra ballast die bij transport van de laptop iedere keer meegenomen moet worden.

Indien de (digitale) documenten waar men regelmatig mee werkt naast de laptop ook op een desktop machine of file server staan, doet zich het probleem van file synchronization voor. Er leven verscheidene kopieën van wat met zou willen beschouwen als één bestand. Men is echter zelf verantwoordelijk voor het ophouden van die schijn door de laatste wijzigingen te distribueren naar alle andere locaties. Er is wel speciale software om hierbij te helpen, maar het onderkennen van het probleem en de juiste maatregelen nemen gaat niet vanzelf.next up previous
Next: Diversen Up: Gebruiksaspecten Previous: VerzekeringTom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997