STUDIEWIJZER voor Kansrekening en Statistiek (2S270)

 

Onderwijsvorm: hoorcolleges en instructies

Docent hoorcollege: Prof.dr. Remco van der Hofstad, HG 9.04, tel.040-2472910, rhofstad@win.tue.nl  

Docent instructie: Markus Heydenreich, HG 9.33, tel 040-2474332, m.o.heydenreich@tue.nl

Tentamendata: 5 juli 2006 (14:00-17:00) en 30 augustus 2006 (14:00-17:00).

Collegestof: Hoofdstukken 1 t/m 7 uit Bain en Engelhardt, m.u.v. 4.6 en 6.5.


 

 

Studiemateriaal:

Bain and Engelhardt, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, 

Second Edition, Duxbury Classic Series, ISBN 0-534-38020-4.

 

Statistisch Compendium, dikt.nr. 2218

 

 

Voorkennis:

Analyse 1 (2Y140): differentiaalrekening, integraalrekening, reeksen.

Analyse 2 (2Y180): functies van twee variabelen, differentiaalrekening voor functies van twee variabelen,  meer­voudige integralen.

 

Indeling College:

Gedurende 9 weken is er 3 uur hoorcollege en 3 uur instructie. Het hoorcollege is op maandag van 9.45 –12.30 uur in Hoofdgebouw 6.96 en de instructie op donderdag van  9.45-12.30 uur in Hoofdgebouw 6.96.

 

De collegedata zijn:

27-3, 3-4, 10-4, 20-4 (Dit is een donderdag. 17-4 is Pasen), 24-4, 1-5, (8-5 onderwijsvrij)

15-5, (22-5 Tussentoets), 29-5, (5-6 Pinksteren) en 12-6 (19-6 Vragenuur).

 

De instructiedata zijn:

30-3, 6-4, 13-4, 24-4 (Dit is een maandag. 20-4 is er college),  (27-4 Dies Natalis), 4-5, (11-5 onderwijsvrij),

18-5, (25-5 Hemelvaart), 1-6, 8-6 en 15-6.

Mogelijk wordt er in Blok F nog iets veranderd, vanwege uitval van instructies en colleges door Hemelvaart en Pinksteren.

 

Studenten bereiden zich op iedere instructie voor door de behandelde stof te bestuderen en de opgegeven huiswerkopgaven te maken.

 

Stof en globale verdeling over colleges:

Week 1: Paragrafen 1.1 tot en met 1.5.

Week 2: Paragrafen 1.6, 2.1 tot en met 2.3.

Week 3: Paragrafen 2.4, 2.5 en 3.1, 3.2.

Week 4: Resterende deel Hoofdstuk 3.

Week 5: Hoofdstuk 4, paragrafen 4.1 tot en met 4.6.

Week 6: Hoofdstuk 5, paragrafen 5.1-5.4.

Week 7: Hoofdstuk 5, paragraaf 5.5. Hoofdstuk 6, paragrafen 6.1-6.4 (m.u.v. paginas 203-207).

Week 8: Hoofdstuk 7, paragrafen 7.1-7.4.

Week 9: Hoofdstuk 7 vervolg.

 

 

Tentamen:

Het tentamen is schriftelijk, duurt drie uur en bestaat uit open vragen. Bij het tentamen mogen een onbeschreven Statistisch Compendium en een zakrekenmachine worden gebruikt.

 

In het tentamen zal 50% van de opgaven min of meer standaard zijn (zoals de opgaven zonder ster op de instructies), en 50% zal meer inzicht vereisen (zoals de ster-opgaven op de instructies). Zorg dus dat je voor beide niveaus voorbereid bent!

 

Tentamen dd. 14 juni 2005 met uitwerkingen.

Tentamen dd. 5 juli 2002.

Uitwerkingen Tentamen dd. 5 juli 2002.

 

Tentamen dd. 13 augustus 2002.

Uitwerkingen Tentamen dd. 13 augustus 2002.

 

Tussentoets dd. 22 mei 2006.

Uitslag Tussentoets dd. 22 mei 2006.

 

 

 

Opgavenverdeling over de instructies:

Week 1               H1: 5, 7, 11, 12, 17, 19, 35, 38.

                           Ster: 3, 10, 16, 21, 27, 28. Extra opgaven: link naar pdf file.

Week 2               H1: 48, 56, 57(a,b), 58. H2: 1, 5, 14.

                           Ster: H1 57(c), 71, 72. H2: 8. Extra opgaven: link naar pdf file.
Week 3               H2: 25, 26, 29, 34, 36, 39. H3: 1, 5, 11, 12.

                           Ster: H 2: 28, 30, 38, H3: 4, 7. Extra opgaven: link naar pdf file.

Week 4               H3: 21, 22, 23, 25, 26, 27.

                           Ster: H3: 18, 19, 28, 29, 34, 35.

Week 5               H3: 37, 49, 51, 53. H4: 3, 6, 8, 9, 10, 19.

                           Ster: H3: 57, 58. H4: 12, 13, 28, 30, 31.         

Week 6               H5: 2, 3, 6, 9, 19, 22, 25, 26, 27.

                           Ster: H5: 8, 17, 23, 24, 25.

Week 7               H6: 1, 3, 8, 14a, 15, 23, 24, 25, 32abd, 35.

                           Ster: H6: 5, 6, 17a, 33acd.

Week 8               H7:  1, 5, 8, 9, 11, 12.

                           Ster: H7: 4, 6, 13, 14.

Week 9               Oefententamen.

 

 

Vertaling van enkele termen uit de kansrekening en statistiek