next up previous
Next: About this document Up: Grootschalig gebruik van laptop Previous: Pilot project op

Referenties

Fre97
Louise O. Fresco. De ondraaglijke lichtheid van de vleermuis. Amsterdam: Prometheus, 1997.

Neg95
Nicholas Negroponte. Being Digital. Alfred Knopf, 1995.Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997