Programmeren: Opgaven 2008

In Blok A zijn er iedere week een (of meer) oefenopgaven en één huiswerkopgave, waarvoor u uw oplossing ter beoordeling dient in te zenden via peach³.

Blok A: Peach geeft volledige terugkoppeling op ingezonden oefenopgaven.
Streef er naar om op ALLE testgevallen 10 punten te scoren.
Zit je daaronder, dan is er nog iets mis.
 1. Reeks 15 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_15.zip; details in peach³):

 2. Reeks 14 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_14.zip; details in peach³):

 3. Reeks 13 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_13.zip; details in peach³):

 4. Reeks 12 inzenden (details in peach³):

 5. Reeks 11 inzenden (details in peach³):

 6. Reeks 10 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_10.zip; de opgavenbeschrijving staat in peach³):

 7. Reeks 9 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_9.zip; de opgavenbeschrijving staat in peach³):

 8. Reeks 8 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_8.zip; de opgavenbeschrijvingen staan in peach³):

 9. Reeks 7 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_7.zip; de opgavenbeschrijvingen staan in peach³):

 10. Reeks 6 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_6.zip; de opgavenbeschrijvingen staan in peach³):

 11. Reeks 5 inzenden

 12. Reeks 4 inzenden

 13. Reeks 3 inzenden (zie ook de bestanden in Reeks_3.zip; de opgavenbeschrijvingen staan in peach³):

 14. Reeks 2 inzenden:

 15. Reeks 1 (zie ook bestanden in Reeks1.zip ):

Kanttekeningen

Pascal programma's inzenden

Ingezonden Pascal programma's dienen altijd te voldoen aan de volgende eisen:
Peach³ is geen debug-tool.
Zorg er eerst voor dat het programma goed werkt op de laptop.
De controle die peach³ doet is louter bedoeld om de inzender te beschermen tegen stommiteiten.
Klakkeloos inzenden van vele (foute) programma's is niet de bedoeling.
Dit kan meegewogen worden in de beoordeling.
Vraag om assistentie als er iets onduidelijk is.

Details

Zo worden ingezonden Pascal programma's door peach³ verwerkt.


Feedback about this page is welcome