Training Programmeren voor W: Practicum 1

Vooraf

Doelstellingen

Aandachtspunten

Oefeningen

Werk rustig en netjes, dat gaat het snelst!
Als iets niet lukt, blijf dan niet klakkeloos proberen, maar vraag hulp.
  1. Doe enkele van de oefeningen (eerste set en tweede set) uit Leren Programmeren in Python, Deel 1.
  2. Lees het stukje over fouten in Leren Programmeren in Python, Deel 2.
  3. Maak de bijbehorende oefenopgave Fouten Rapporteren (ook beschikbaar in PEACH3) en zend je foutenoverzicht (zie opgave voor details) in naar PEACH3 in een "plat" ASCII tekstbestand (.txt).
  4. Lees het stuk over karakterrijen en gestructureerde datatypes uit Leren Programmeren in Python, Deel 2 en doe enkele van de (interactieve) oefeningen.
  5. Maak de oefenopgave Trekkromme (zonder bestand) (ook beschikbaar in PEACH3). Let op: de in- en uitvoer is precies voorgeschreven.

Zend opmerkingen over deze pagina aan Tom Verhoeff