next up previous
Next: Beheersmatige aspecten Up: Gebruiksaspecten Previous: Werkplek(ken) en ergonomie

Diversen

Het gebruik van laptops door minder-validen vraagt speciale aandacht. Het is niet eenduidig te definiëren welke voorzieningen nodig zijn om een laptop geschikt te maken voor mensen met gebreken. Meestal zal dit het user interface betreffen. Apple PowerBooks zijn, net als alle Macintosh machines, al heel toegankelijk in hun standaarduitvoering; zo worden altijd Close View en Easy Access meegeleverd.

Laptops hebben nog een te trage opstart om als agenda of zakrekenmachine dienst te doen. D.w.z. als de laptop wel binnen handbereik is maar uit staat, duurt het te lang om hem op te starten voor een kleinigheid. Opstarten vanuit de (energiesparende) slaaptoestand gaat aanmerkelijk sneller, maar in die toestand verbruikt het apparaat wel meer energie dan in de uittoestand. Op dit terrein zijn PDAs nog duidelijk in het voordeel.

De bijgeluiden die een werkende laptop produceert (draaiende harde schijf, toetsenbord, piepjes van het user interface of fluiten van de voeding), staan gebruik tijdens een vergadering of college (om bijv. aantekeningen te maken) nog in de weg.

De duurzaamheid van een laptop is, bij gelijk gebruik, vergelijkbaar met die van een desktop machine. De levensduur van een laptop zal in de praktijk echter korter zijn, omdat het ding bij mobiel gebruik (vaker aan en uit, open en dicht, vervoer) toch meer te lijden heeft. Ook gaan de ontwikkelingen hard en zijn er nog talloze (kleine) verbeteringen aan laptops te verwachten. Daardoor ontstaat ook vlugger de behoefte tot vervangen. De mogelijkheden tot upgrading kunnen dit enigszins uitstellen.

Omdat een laptop niet continu aan een netwerk hangt, zal de gebruiker veel meer aan beheer moeten doen dan bij een desktop machine het geval is. Dit betreft backups, maar ook versiebeheer. Omdat men meer hecht aan een laptop is het overstappen op een nieuwe laptop of het herinstalleren bij problemen vaak een vervelende ervaring, die de nodige stress met zich meebrengt.next up previous
Next: Beheersmatige aspecten Up: Gebruiksaspecten Previous: Werkplek(ken) en ergonomieTom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997