next up previous
Next: Pilot project op Up: Grootschalig gebruik van laptop Previous: Grootschalige invoering op

Slotopmerkingen

 

De huidige laptop computers zijn in veel opzichten gelijkwaardig en compatibel met desktop computers. Het grote voordeel van de laptop is mobiliteit. Dat vereist kleine afmetingen en laag gewicht, wat weer inhoudt dat er concessies gedaan moet worden op een aantal fronten. Dit merkt men voornamelijk in de interfacing, zowel naar andere apparaten als naar de gebruiker.

De verspreiding van laptops zal ook zonder extra stimulans zeker toenemen. Er zijn echter goede redenen om verspreiding van laptops te stimuleren. Daarom moeten we nu vast inspelen op grootschaliger gebruik ervan binnen de faculteit. Dit zal zeker niet zonder extra inspanning realiseerbaar zijn.

Tabel 1 bevat een korte checklist voor de beoordeling van laptops. Uiteraard zijn dit niet de enige zaken om op te letten. Iedere fabrikant bedenkt wel iets waardoor vergelijken lastig wordt. Voor een collectie hyperlinks op WWW zie

<http://www.win.tue.nl/~wstomv/misc/mobile.html>

  
Table 1: Checklist voor de beoordeling van latops

Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997