Training Programmeren voor W (4ZZ22): Blok D 2007-2008

[ Leren Programmeren in Python | Peach3 | FAQ ]

Zie ook de TUE Onderwijsinformatie voor 4D001 en 4ZZ22

M E D E D E L I N G E N
11-mar-2008Het tentamen van 11 maart 14:00-17:00 is in Matrix 1.41
U heeft uw (OwInfo) pincode nodig.
20-feb-2008De twee oefenopgaven Trekkromme (met/zonder bestand)
zijn beschikbaar in Peach3
29-jan-2008Registreer je bij Peach3 en
koppel je aan de juiste groep
29-jan-2008Installeer Python 2.5
Periode:
Blok D: weken 3, 4, 5
Plaats:
Practica in WH 3A.10
Tijd:
Practica: 13:30 - 16:15
Cursusleider (inhoudelijk):
Tom Verhoeff, HG 5.38, tel. 4125, T.Verhoeff@tue.nl
Practicumcoördinator:
Tom Verhoeff, HG 5.38, tel. 4125, T.Verhoeff@tue.nl
Cursuscoördinator (organisatorisch):
Asia v.d. Mortel, WH 0.121, tel. 5697, J.M.v.d.Mortel@tue.nl
Technische ondersteuning (Peach3):
Erik Scheffers, HG 5.39, tel. 2865
Begeleiders
Albert Hofkamp
Tom Verhoeff

Sessie Datum Tijd Locatie Onderwerpen Practicumopgave
Practicum 1 Di. 19 feb. 13:30 - 16:15 WH 3A.10 Omgaan met fouten;
basis elementen van Python;
lijsten
Fouten Rapporteren
Trekkromme (zonder bestand)
Practicum 2 Di. 26 feb. 13:30 - 16:15 WH 3A.10 lezen/schrijven van tekstbestanden Trekkromme
Sprong uit gebouw 1
Sprong uit gebouw 2
Practicum 3 Di. 4 mrt. 13:30 - 16:15 WH 3A.10 opdelen in routines Sprong uit gebouw 3
Vensters
Tentamen Di. 11 mrt. 14:00 - 17:00 MA 1.41

Begeleiders (alfabetisch):

Huishoudelijke regels

Studiemateriaal


Zend opmerkingen over deze pagina aan Tom Verhoeff