next up previous
Next: Software Up: Technische aspecten Previous: Data-opslag en communicatie

Aansluiting op externe apparatuur

De interface mogelijkheden naar externe apparatuur zijn bij laptops (wegens ruimtegebrek voor aansluitingen) beperkter dan bij desktop computers. Toch is er nog veel mogelijk, maar het vereist wel allerlei kabels. Een complicatie daarbij is dat de types connectoren wel eens kunnen afwijken van overeenkomstige connectoren op desktop computers. Er zijn dan vaak wel verloopstukjes leverbaar.

Om het telkens weer inpluggen van vele kabels te vermijden, zijn sommige laptops voorzien van de mogelijkheid om snel een docking stations aan te koppelen. De individuele kabels zitten dan aan het docking station.

Er bestaan `kale' laptops zonder veel ingebouwde faciliteiten, bijv. zonder diskette drive. Deze laptops zijn kleiner en lichter, maar hebben natuurlijk minder in huis. Hiervoor zijn dan wel weer aparte docking stations beschikbaar, die extra mogelijkheden bieden.

Hier is een lijst van zaken die je zou kunnen willen aansluiten (wat hiervan mogelijk is varieert per model):

Voor sommige van deze zaken, maar zeker niet alle, is de aansluiting redelijk gestandaardiseerd en kan de apparatuur zonder problemen met verschillende types laptop of zelfs desktop machines gebruikt worden. Dit geldt voor met name voor de SCSI bus (hoewel daar wel weer verschillende types in zijn), video, en geluid (in en uit).

Een aantal opties, waaronder extra data-opslag en interfaces kan vaak in de vorm van een PCMCIA kaartgif, kortweg PC kaart, ter grootte van een credit card, in een speciale (standaard) sleuf geschoven worden. Dit heeft het voordeel van uitwisselbaarheid en kleine afmetingen. Zo'n kaart is echter lastiger te gebruiken met een desktop machine (daar zijn wel weer speciale kastjes voor).

Sommige laptops kun je met een speciale kabel als hard disk aansluiten op bijv. een desktop machine. Je kan er dan vlug een grote hoeveelheid data op te zetten of vanaf halen.next up previous
Next: Software Up: Technische aspecten Previous: Data-opslag en communicatieTom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997