next up previous
Next: Afmetingen en gewicht Up: Grootschalig gebruik van laptop Previous: Inleiding

Technische aspecten

 

In deze paragraaf wordt een aantal technische kanten van laptops nader beschouwd. Zonder kennis van de huidige stand van en mogelijke ontwikkelingen in de laptop techniek, met name de beperkingen die deze met zich meebrengt, is een discussie over grootschalig inzetten van laptops weinig zinvol. De volgorde waarin de onderwerpen aan bod komen is vrij willekeurig.

Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997