Ontwerp van Algoritmen 1 (2IA10)

Winter 2006-2007

Zie ook de TUE Onderwijsinformatie voor 2IA10 en 2IA14 (deeltentamen).

M E D E D E L I N G E N
19-jun-2007 Tentamen inzien kan in HG 5.38 op
vrijdag 22 juni van 12:30 tot 13:30
maandag 25 juni van 12:30 tot 13:30
15-jun-2007 Wegens ziekte bij de stud.adm. is de cijferinvoer vertraagd.
Onofficële uitslag tentamen d.d. 11 mei 2007
16-mrt-2007 Opgavenbundel en rh276a toegevoegd.
13-mrt-2007 De checklist is nog wat uitgebreid.
14-jan-2007 Dit is geen officiële vakpagina.
Oude pagina's:
Winter 2003-2004
Hier is het deeltentamen en tentamen te vinden (geen uitwerkingen).

Winter 2002-2003
Hier is de toets van feb. 2003 te vinden, samen met een gedetailleerde uitwerking en aanwijzingen bij het nakijken.

Wat extra materiaal: