Programmeren (2IP05)

Najaar 2008

[ Practicum | Laptops | Files | Lazarus | Opgaven | peach³ | Afrekening | FAQ ]

Zie ook de TUE Onderwijsinformatie voor 2IP05.

M E D E D E L I N G E N
02-jun-2009 De oefenopgaven staan weer open in peach³ tot 16 juni a.s. 08:45.
28-mei-2009 Het materiaal voor het tentamen 2IP05 op 08-jan-2009 staat onder Files.
30-jan-2009 Terugkoppeling op werk voor tentamen 2IP05 op 08-jan-2009 staat in peach³.
03-jan-2009 Zip-archief met materiaal voor Blok C
(Op 06 jan. zijn hier nog 2 PDFs aan toegevoegd.
Zie ook de e-mail van 06-jan-2009.)
Dit is een aanvulling op:
27-nov-2008 Uitleg en tips bij het maken van een GUI applicatie met Lazarus
08-nov-2008Huiswerkopgave Vensters is tevens voorbeeld voor deeltentamen 2YP05.
Dit is een andere voorbeeldopgave (uitwerking).
Zip-archief met materiaal voor 2YP05.
Zie ook de e-mail van 11-nov-2008.
27-okt-2008Inzendtermijn Energiepillen verlengd tot di. 28 okt. 23:00
13-okt-2008College-dag, -tijd en -lokatie zijn ongewijzigd:
Woensdag 5e+6e in AUD 9
11-okt-2008 Als je moeilijkheden ondervindt met installeren van nieuwe software,
zie dan hier.
29-sep-2008Voor een uitwerking van de huiswerkopgave ISBN-13 Controle
zie bij Toetsen en tentamens.
Zip-archief met materiaal voor 2XP05;
zie ook de e-mail van 29-sep-2009.
24-sep-2008Bij de practica in week 5 zit geen huiswerkopgave, maar
wel oefenopgaven die ook voorbereiden op de het deeltentamen.
19-sep-2008Huiswerkopgave ISBN-13 Controle is tevens voorbeeld voor deeltentamen 2XP05.
Op 29 sep. a.s. wordt een uitwerking beschikbaar gemaakt.
4-sep-2008Practicum op donderdag 4 september
in HEC001 (Helix, Collegezaal 1)
22-aug-2008Registreer uzelf bij peach³ en
koppel uzelf aan de juiste groep voor Programmeren Blok A.
Ouderejaars: Eerst contact opnemen met de practicumcoördinator i.v.m. groepsindeling

Doelgroep: Eerstejaars Technische Informatica en Wiskunde/Informatica
Voorkennis: Geen
Vervolg: Programmeermethoden.
Leerstof: Zie onder indeling

College

Docent: Dr. ir. T. (Tom) Verhoeff (groep SET, T.Verhoeff@TUE.NL als dat adres niet werkt, probeer dan wstomv@win.tue.nl)
Indeling Blok A: (voorlopig)
 1. College: Programmeren, automaten en (andere) toestanden
  Elementair Pascal: program, var, Integer, begin, end, ';', ':=', readln, writeln, if, then, else, while, do
  Lazarus als programmeergereedschap, peach³
  Practicum: div, mod, and, or, while, do
 2. College: while, do, const, Char, Boolean, Real, '..', type
  Practicum: uitvoer formattering, Cardinal
 3. College: array-declaratie, array-gebruik (indexering) '_[_]', for, repeat-until, geneste lussen, codeerstandaard
  Practicum: arrays met variabel aantal elementen, Randomize, Random
 4. College: Tekstbestanden lezen/schrijven, AssignFile, Reset, Rewrite, CloseFile, Eof, Eoln;
  operaties ord en chr bij type Char
  Practicum: eenvoudig gebruik van procedures en functies, type String met operaties Concat (+), Copy, Delete, Insert, Length, Pos
 5. College: 2-dimensionale arrays, enumatie-type, set-type, 2-dimensionaal gevalsonderscheid, case-opdracht.
  Practicum: oefenopgaven
Indeling Blok B: (voorlopig)
 1. College: Routines (procedure, function), parametermechanismen (const, out, var, value), specificatie d.m.v. pre/post of pre/ret contract, gebruik (aanroepen) volgens contract
 2. College: Implementatie van routine volgens contract, aliasing, lokale/globale variabelen
 3. College: Groter probleem opdelen in deelproblemen; record-type
 4. College: specificaties, refactoring, systematisch testen
 5. College: efficientie (tijd, geheugen); unit als bundeling van definities (constantes, types, routines); test-framework, stub, driver
Indeling Blok C: (voorlopig)
 1. College: Motivatie voor modularisatie van software, GUI, events
  Practicum: GUI: formulier, knoppen, edit boxes, labels, UpDown controls, panelen, canvas, menus, dialogen
 2. College: Abstract Data Type (ADT), geheugenbeheer (constructor, destructor), queries, commands, eenvoudige specificatie en gebruik via class type met publieke methodes
 3. College: ADT, model, invariant, abstractie functie, implementatie, private invariant; unit test; stappenplan voor ontwerp ADT
  Practicum: stack en queue (begrensd/onbegrensd) met dynamische arrays
 4. College: Dynamische variabelen, pointers, gelinkte lijsten
  Practicum: begrensde stack en onbegrensde queue met gelinkte lijst
 5. College: Binaire (zoek)bomen, zonder ingebouwde balancering
Studiemateriaal:
 1. Diomidis Spinellis. ``The Way We Program''. IEEE Software 25(4):89-91.
 2. Niet-verplichte literatuur:
  Walter Savitch. Pascal: An Introduction to the Art and Science of Programming (Fourth Edition). Benjamins/Cummings, 1995.
 3. Niet-verplichte literatuur:
  A. Kaldewaij. Programmeren Deel 1: Pascal. Bohn Stafleu Van Loghum, 1992.
Afrekening:
De reguliere afrekening bestaat uit 3 onderdelen:
 1. Blok A: Toets met laptop (code 2XP05)
 2. Blok B: Toets met laptop (code 2YP05)
 3. Blok C: Tentamen met laptop (code 2IP05)
Algoritme voor eindcijfer: Herkansing: Ouderejaars: zie Wat als ik het vak vorig jaar niet heb gehaald?

Practicum

Doelgroep: Eerstejaars Informatica en Wiskunde/Informatica
Practicumcoördinator: Gerard Zwaan (G.Zwaan@TUE.NL)
Huiswerk deadline: Zondag 23:00 volgend op practica
Scorelijst: zie peach³

Laptopgebruik

Hier staat wat informatie over hoe de laptop computers wel en niet worden gebruikt bij dit vak.

Files

Algemeen

Slides van colleges [ 4-up, in PDF ]

Practicummateriaal (zie ook bij Opgaven):

Toetsen en tentamens
Voorbeeld deeltentamen 2XP05

Deeltentamen 2XP05 van 3 oktober 2008

Voorbeelden deeltentamen 2YP05

Deeltentamen 2YP05 van 13 november 2008

Eindopdracht Blok C 2007 (als voorbeeld)

Tentamen 2IP05 van 8 januari 2009

E-mail berichten
 1. 28-aug-2008
 2. 04-sep-2008
 3. 24-sep-2008
 4. 29-sep-2008
 5. 13-okt-2008
 6. 27-okt-2008
 7. 10-nov-2008
 8. 09-dec-2008
 9. 06-jan-2009


Opmerkingen over deze pagina zijn welkom