Welkom op de CoSeLoG website.

Het CoSeLoG project is inmiddels afgelopen! Als u toch meer informatie wil of vragen heeft kunt u contact opnemen met Dennis Schunselaar of Joos Buijs.

Het Laatste Nieuws

Oktober 2016

Oktober 2014

 • Joos Buijs heeft zijn proefschrift succesvol verdedigt en is niet langer actief werkzaam op het CoSeLoG project.

Februari 2014

December 2013

Oktober 2013

 • Het idee dat gemeenten hun zelfstandigheid niet hoeven te verliezen als ze op proces- en IT-gebied samenwerken om kosten te besparen is besproken op Binnenlandsbestuur.nl. Hajo Reijers, mede onderzoeker, bespreekt de mogelijkheden van de uitvindingen in het CoSeLoG project.

September 2013

 • De jaarlijkse CoSeLoG meeting is gepland voor december.

Augustus 2013

Juli 2013

 • Onze publicaties omtrent Ontdekken van configureerbare procesmodellen en Ontdekken van een verzameling procesmodellen zijn geaccepteerd voor een conferentie in China. Meer details volgen.
 • Het CoSeLoG project is besproken op Gemeente.nu. Hajo Reijers, mede onderzoeker, bespreekt de mogelijkheden van de uitvindingen in het CoSeLoG project.
 • De Europese BPM Round Table heeft een film over het belang van BPM, en dus ook van het CoSeLoG project, gemaakt.
 • Een 2 minuten durende Process Mining film is uitgegeven door de onderzoeksgroep waar het CoSeLoG project wordt uitgevoerd. Dit filmpje legt de voordelen van process mining uit. Process mining wordt toegepast en uitgebreid binnen het CoSeLoG project.

Meer nieuws...

Project Omschrijving

De processen binnen verschillende gemeenten vertonen over het algemeen grote gelijkenis. Toch is het op dit moment nog niet mogelijk om verschillende gemeenten vanuit één IT-systeem te ondersteunen. Elke gemeente heeft namelijk ook zijn eigen karakteristieken die behouden dienen te blijven. Om toch een vorm van standaardisering en centrale ondersteuning toe te kunnen passen bieden configureerbare procesmodellen uitkomst. Door binnen een bepaald procesmodel variaties tussen gemeenten toe te staan kan elke gemeente zijn eigen procesdefinitie volgen. Tegelijk kan dit gedaan worden vanuit één enkel centraal beheerd procesmanagementsysteem. Het doel van dit project is dan ook om de haalbaarheid van een centraal beheerd procesmanagementsysteem voor gemeenten te onderzoeken. Onderdeel hiervan is het definiëren van een configureerbaar procesmodel voor enkele veel voorkomende processen binnen gemeenten. Ook zal worden onderzocht hoe deze configureerbare procesmodellen geïmplementeerd kunnen worden. Verder wordt gekeken naar analysemethoden om de uitvoering van deze processen te helpen verbeteren, ook gebruik makend van de procesinformatie aanwezig bij andere gemeenten.

Meer informatie...

Huidige Fase

Op basis van de gevonden proces modellen en gebeurtenissen logboeken uit de analyse fase worden de volgende onderzoeksvragen onderzocht:

 1. Is het mogelijk om een workflowmanagement-systeem in de cloud (als een gedeelde dienst) te draaien? Dit wordt onderzocht door middel van het implementeren van een prototype.
 2. Welke (combinatie van) elegante techniek(en) kunnen gebruikt of gedefinieerd worden om bedrijfsprocessen te modelleren, samen te voegen, en weer te configureren. Basis hiervoor zijn de bestaande modellen van gemeenten.
 3. Hoe kunnen de gebeurtenissen logboeken bijdragen aan het vinden van een configureerbaar model of een configuratie van dit configureerbare model. Verder wordt gekeken hoe bestaande process mining technieken toegepast kunnen worden in een gedeelde omgeving.

Deelnemers

Binnen het CoSeLoG project werkt de Technische Universiteit Eindhoven samen met 2 IT bedrijven en 10 Nederlandse gemeenten.

Alle deelnemers

Technische Universiteit Eindhoven

Promotor prof.dr.ir. W.M.P. (Wil) van der Aalst

Co-Promotors

Partner Onderzoekers

Promovendi

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de volgende 2 promovendi:

IT Bedrijven

Gemeenten

Ondersteunende Software Bedrijven

Gedurende het project hebben de volgende software bedrijven bijgedragen:

 • Lanner heeft hun simulatie tool L-SIM beschikbaar gesteld aan ons.
 
nl/start.txt · Last modified: 2016/10/07 12:03 by jbuijs     Back to top
Creative Commons License